fbpx
Огляди продуктів

Система контролю якості каналів зв’язку Ixia Hawkeye


Зв’язок відіграє одну з ключових ролей в сучасній комерційній діяльності. Тому якості каналів, орендованих у оператора, надається особливе значення. Система моніторингу якості каналів зв’язку призначена для контролю послуг шляхом комплексної перевірки їх основних експлуатаційних характеристик.

Важливо! Якість зв’язку визначає можливість надання і різних сервісів кінцевим користувачам. Відеоконференції, можливість віддаленої роботи великої групи співробітників, системи голосового зв’язку Call-центрів та інші корпоративні і комерційні завдання безпосередньо залежать від відповідності каналу зв’язку заданим принцип роботи даного продукту.

Система контролю якості каналів зв’язку Ixia Hawkeye здійснює оперативний моніторинг каналів, що дає можливість підвищити якість надаваних телекомунікаційною компанією послуг.

Технічне рішення надає об’єктивні дані за основними експлуатаційними параметрами каналів, а також самостійно визначає їх на відповідність тим характеристикам, які вказані в договорі на обслуговування. Таким чином, не тільки контролюється дотримання оператором взятих на себе обов’язків з підтримання показників каналів зв’язку на прийнятному рівні, але і визначається можливість якісного доступу користувачів і клієнтів до IT-сервісів компанії.

Які завдання вирішує система контролю якості каналів зв’язку?

 Принцип роботи системи контролю якості каналів зв'язку

Система контролю якості каналів зв’язку призначена для вирішення цілого ряду завдань технічного і комерційного характеру:

 • Оцінка реального технічного стану каналів зв’язку і їх відповідність параметрам, закладеним в договорі – SLA;
 • Дані отримані за допомогою системи можуть служити в якості основи при необхідності висунення оператору послуг претензій за якістю його роботи;
 • Істотне зниження часу необхідного на пошук несправності і аналіз причин виникнення аварійних ситуацій. Завдяки цьому зменшується час недоступності мережевих комерційних і корпоративних сервісів компанії;
 • Комплексний моніторинг поточного стану телекомунікацій;
 • Швидке виявлення каналу, на якому відбулося зниження якості зв’язку;
 • Моніторинг роботи корпоративних додатків і виявлення проблем в їх функціонуванні;
 • Надання інформації IT-фахівцям і підвищення оперативності реагування на позаштатні ситуації.

Переваги системи Ixia Hawkeye

Використання Ixia Hawkeye дає ряд істотних переваг в порівнянні з традиційними способами контролю, а також системами, призначеними для вирішення аналогічних завдань:

 1. Її використання не потребує зміни наявної структури телекомунікаційних мереж;
 2. Система може бути масштабувати, при цьому, сам процес моніторингу не припиняється;
 3. Для моніторингу каналів використовуються різні способи тестування. При цьому кількість методів і стандарти застосовуються протоколів можуть змінюватися;
 4. SLA-агенти (програми) вбудовуються в обладнання на рівні телекомунікаційних каналів;
 5. А ось варіативність використовуваних методик вимірювань параметрів;
 6. Широкі можливості аналізу якості зв’язку та послуг оператора, який їх надає;
 7. Можливість зміна звітів під вимоги замовника.

Основні функції системи контролю якості каналів зв’язку Ixia Hawkeye

Ефективне виконання системою завдання моніторингу та контролю відбувається завдяки наявності широкого переліку функцій:

 • Вимірювання параметрів і їх оцінка проводиться для кожного каналу окремо;
 • Моніторинг пропускної здатності здійснюється безперервно в інтерактивному режимі;
 • контролюються робочі характеристики каналоутворюючого обладнання;
 • Широкі можливості візуалізації від ступеня завантаження мережі до характеристик каналів з урахуванням їх територіальної прихильності;
 • Для всіх характеристик є можливість самостійної установки порогових показників в залежності від договору з компанією що надає послуги. При їх перевищенні генеруються відповідні повідомлення;
 • Створення різних звітів по всім контрольованим параметрам.
Вас можуть зацікавити